UDHËZIM NR.2 DATË 06.02.2015 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2015

UDHËZIM NR.2 DATË 06.02.2015 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2015

UDHËZIM PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2015

UDHËZIM NR.1 DATË 12.01.2015 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2015

Urdhër për miratimin e "Rregullores së Maturës Shtetërore 2015" dhe "Rregullore e Maturës Shtetërore 2015"

Urdhër për miratimin e "Rregullores së Maturës Shtetërore 2015" dhe "Rregullore e Maturës Shtetërore 2015"

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2015

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2015

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1Z, Matura Shtetërore 2015

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1Z, Matura Shtetërore 2015

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1, Matura Shtetërore 2015

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1, Matura Shtetërore 2015

Formulari A1 dhe A1Z, Matura Shtetërore 2015

Formulari A1 dhe A1Z, Matura Shtetërore 2015

Matura Shtetërore 2014, Gjuha e huaj, provim me detyrim. Ja udhëzimi i plotë i MAS

GAZETA PANORAMA
e Enjte, 26 Dhjetor, 2013 | 15:48 pm
TIRANE- Ashtu siç ishte paralajmëruar më parë, gjuha e huaj do të jetë provim me detyrim në Maturën Shtetërore 2014. Vendimi është zyrtarizuar sot nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, nëpërmjet një udhëzimi që mban numrin 60, për zhvillimin e maturës shtetërore të vitit 2014-të.
Kështu, provime te detyruara do të jenë Gjuhë Shqipe dhe Letërsia, Matematika dhe Gjuhë e huaj. Sipas këtij udhëzimi të MAS, testi i gjuhës së huaj do të hartohet në përputhje me gjuhën që parapëlqen secili maturant/kandidat në nivelin gjuhësor A2. Menuja e gjuhëve të huaja në provim do të jetë anglisht, italisht, frëngjisht dhe gjermanisht. Preferencat e maturantit/kandidatit për ketë provim do të pasqyrohen në Formularin A1 dhe A1Z. Testi gjuhës së huaj si provim i detyruar do të hartohet nga AKP dhe provimi do të administrohet nga DAR/ZA-të përkatës. Vlerësimi do të realizohet nga AKP-ja sipas një udhëzimi të ministrisë.
Sa i përket lëndëve me zgjedhje, ministria ka publikuar listën e tyre, ndërsa çdo maturant/kandidat duhet të zgjedhë dy lëndë, shuma e krediteve të të cilave duhet të jetë jo më e vogël se 8-të. Ky udhëzim hy në fuqi menjëherë.

UDHEZIMI I PLOTE I MAS

Kush garon me A3

Në raundin e dytë kanë të drejtë të marrin pjesë të gjithë maturantët që kanë konkurruar në raundin e parë me të njëjtën renditje preferencash të atij raundi. Nga kjo e drejtë përjashtohen fituesit në preferencën e parë, të cilët janë regjistruar në këtë program studimi dhe maturantët të cilët nuk kanë kërkuar vazhdimin e konkurrimit për preferenca më të larta gjatë regjistrimit online dhe që rezultojnë të regjistruar në programin e studimit të preferuar. Pas listës paraprake, Agjencia Kombëtare e Provimeve bëri me dije se kishin mbetur rreth 3200 kuota të paplotësuara.

Formulari A3 do të publikohet më 15 tetor, bashkë me udhëzimin për plotësimin e tij nga kandidatët. Sipas Agjencisë Kombëtare të Provimeve, formati i tij do të jetë i njëjtë me atë të një viti më parë, ashtu sikurse edhe mënyra e plotësimit. Ndryshime do të pësojnë vetëm programet e studimit, që do të përfshihen në të për 14 institucionet publike të arsimit të lartë. Formulari A3 është mundësia e vetme për të siguruar një vend në auditorë për të gjithë ata që në fazën e parë nuk arritën të fitojnë një shkollë të lartë. Numri i plotë i programeve do të mësohet pas datës 13 tetor, kur përfundon afati i regjistrimeve në sekretaritë e fakulteteve. “Universitetet janë të detyruara të deklarojnë pranë AKP-së kuotat e mbetura bosh, të cilat do të jenë pjesë e formularit A3. Vetëm pasi të përfundojë regjistrimi, do të mund të dimë me saktësi sa është numri i këtyre kuotave”, sqarojnë drejtuesit e AKP-së. Deri tani, sipas përllogaritjeve, ka më shumë se 3 200 kuota të paplotësuara. Shifrës që raportoi Ministria e Arsimit, pritet t’i shtohen edhe vende të tjera, si pasojë e largimit të të rinjve jashtë vendit apo mospëlqimit të preferencës ku kanë fituar. Detajet e formularit A3 dhe afatet e plotësimit do të bëhen publike për të rinjtë nëpërmjet një udhëzimi që Ministria pritet të nxjerrë brenda këtyre ditëve. Ajo çka e dallon këtë fazë nga të tjerat, është se të rinjtë tashmë do të futen në sistem për të konkurruar me pikë vetëm për kuotat e shpallura bosh në degë që ndoshta ata nuk mund t’i kenë preferuar t’i ndjekin, por që janë të kushtëzuar t’i zgjedhin, pasi ky është i vetmi shans që ata të behën pjesë e studentëve të universiteteve publike në vend. A3 do të jetë faza e fundit e pranimeve në institucionet e arsimit të lartë. Ndryshe nga sa ka ndodhur gjatë viteve të shkuara, këtë vit plotësimi i formularit A3 do të lejohet edhe për maturantët mbetës në një nga provimet e maturës, por me kushtin që këta maturantë në datat e përcaktuara nga Ministria e Arsimit për sezonin e vjeshtës të jenë vlerësuar me nota kaluese.

Regjistrimi nis më 8 tetor. Kush do plotësojë formularin A3

Shpallen listat e fituesve për të gjitha degët në të gjithë vendin. Maturantët që kanë  shanse për Formularin A3. Regjistrimet, në fakultete.

Regjistrimi nis më 8 tetor. Kush do plotësojë formularin A3.

Shpallet lista përfundimtare e fituesve në shkollat e larta publike. Ministria e Arsimit dhe e Sporteve publikoi dje edhe pikët e fituesit të fundit për secilin nga programet e studimit. “Sekretaritë mësimore të fakulteteve, nga datat 08 – 13 tetor 2013, prej orës 08:00 deri në orën 18:00, të pranojnë dokumentacionin plotësues për të gjithë kandidatët fitues”, ka vendosur Ministria e Arsimit. Sipas saj, kandidatët duhet të dorëzojnë personalisht dokumentet e kërkuara, si: dokument identifikimi, 2 fotografi dhe mandat arkëtimi i tarifës prej 1600 lekësh. Kjo është faza përfundimtare e regjistrimit në universitete. Gjatë kryerjes së procedurës së dorëzimit të dokumentacionit plotësues, sekretaritë mësimore të fakulteteve mbajnë regjistër të veçantë me të dhënat mbi datën dhe orën e dorëzimit, si dhe nënshkrimin e kandidatëve fitues dhe sekretarisë mësimore”, thuhet në udhëzimin e MASH. Ndërkohë, pas mbylljes së regjistrimeve do të publikohet formulari A3. Në të do të përfshihen të gjitha programet e studimit në të cilat kanë mbetur sërish kuota të paplotësuara. Pas publikimit të këtij formulari të interesuarit do të kenë disa ditë kohë për plotësimin e tij dhe më pas do të shpallen emrat e fituesve. Ndryshe nga sa ka ndodhur gjatë viteve të shkuara, këtë vit plotësimi i formularit A3 do të lejohet edhe për maturantët mbetës në një nga provimet e maturës, por me kushtin që këta maturantë në datat e përcaktuara nga Ministria e Arsimit për sezonin e vjeshtës të jenë vlerësuar me nota kaluese. Në raundin e dytë kanë të drejtë të marrin pjesë të gjithë maturantët që kanë konkurruar në raundin e parë me të njëjtën renditje preferencash të atij raundi. Nga kjo e drejtë përjashtohen fituesit në preferencën e parë, të cilët janë regjistruar në këtë program studimi dhe maturantët të cilët nuk kanë kërkuar vazhdimin e konkurrimit për preferenca më të larta gjatë regjistrimit online dhe që rezultojnë të regjistruar në programin e studimit të preferuar. Pas listës paraprake Agjencia Kombëtare e Provimeve bëri me dije se kishin mbetur rreth 3200 kuota të paplotësuara. Kaq mendohet që të jetë numri i studentëve që do të largohen jashtë vendit. Ndërsa numri i kuotave që do të përfshihen në formularin A3 mendohet të jetë më i lartë se kaq.
 panorama//